Visma Tid

Klockren tidrapportering för bättre lönsamhet

  • Artnr: TID

Beskrivning av artikel

Är du säker på att ditt företag tar betalt för all den tid ni lägger ner på olika uppdrag? Troligtvis inte. Och du är långt ifrån ensam.

Med Visma Tid får du ett program för tidsregistrering som säkrar att alla timmar finns på bordet när det är dags att fakturera. Programmet gör det också enkelt för exempelvis konsulter och byråer att ta fram statistik och göra uppföljningar, till exempel på företagets debiteringsgrad.

Se även